Familie portret Rosel Heim

rosel1932
Als Rosel in 1902 wordt geboren denkt nog niemand in de familie aan kosmetiek. Schoonheid is een gave, waar je wanneer je het geschonken krijgt, dankbaar voor moet zijn. Is dat niet het geval, welnu dan moet je dat gebrek door deugdzaamheid vervangen. Toch is het zo, dat juist in de kinderjaren van Rosel Heim de grondslag voor haar kosmetische inzichten wordt gelegd.

Rosel observeert nieuwsgierig het werk van haar vader, een bekwame dorpsbarbier en heelmeester. Hij verklaart haar geduldig zijn inzichten over hoe de dingen verband met elkaar houden. Van haar moeder leert ze een hoofdregel uit de natuur, die voor haar maatgevend wordt in de kosmetiek:

“WAT JE DE NATUUR ONTNEEMT, ZAL ZE VERSTERKT PROBEREN TE VERVANGEN”
en
“ALLEEN IN SAMENWERKING MET DE NATUUR KUN JE SUCCES BOEKEN, NOOIT TEGEN DE NATUUR”.

roselheimarbeit

Rosel Heim

Als schoonheidsspecialiste begint Rosel prompt met de ontwikkeling van een natuurlijke huidverzorging. Beroemd wordt haar “gouden masker”, waarvan het principe: “insluizen van werkstoffen door occlusie” de basis vormt van haar productsysteem.

In 1951 wordt de eerste branche-organisatie voor schoonheidsspecialisten in Duitsland mede door haar opgericht en worden richtlijnen voor de opleiding uitgewerkt; zij wordt de eerste presidente van de vakbond.

Steeds blijft Rosel werken aan de verdere ontwikkeling van cosmetische producten, die voor zover mogelijk overeenkomen met de biologie van de huid.
roselheim1990
Begin jaren ’80 begint Rosel Heim, samen met haar dochter Mimi en kleindochters Nana en Rike de ontwikkeling van de huidige productlijn.

In 1992 sterft Rosel Heim op hoge leeftijd, maar haar werk zet zich nog steeds voort……

Rosel Heim’s dochter Mimi

….krijgt de huidverzorging met de paplepel ingegeven. Ze werkt als schoonheidsspecialiste en volgt de opleiding bij Maria Schweizer te Zurich. Jarenlang is Mimi werkzaam bij een groot farmaceutisch concern, waar ze werkt in de ontwikkeling en onderzoek naar producten. Ze neemt kennis van praktisch alles wat op cosmetisch en farmaceutisch gebied gefabriceerd wordt.

familie_rosel_heimDaarna werkt ze als adviseur voor diverse firma’s, staat aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen, kan haar neus steken in allerhande onderzoeken en achter de schermen kijken van laboratoria waar medicijnen ontwikkeld worden.

Haar knowhow, haar brede gezichtsveld en haar praktische ervaring vormen mede de basis voor de ontwikkeling van de Rosel Heim producten.

Tegenwoordig geeft zij nog vele seminars voor Rosel Heim dépositaires in Duitsland en Nederland en werkt zij, ondanks haar hoge leeftijd, nog nauw samen met Nana.

Mimi’s dochter Nana

….. Nana krijgt zoals ze zelf zegt, de kosmetiek al mee met de moedermelk. Als kind van 5 jaar fabriceert ze in het laboratorium al een gezichtspasta, die ze in potjes vult en vervolgens gaat “verkopen”. Later keert ze de kosmetiek volledig de rug toe, studeert aan de universiteit te Frankfurt algemene chemie. Haar weg terug naar de kosmetiek begint tijdens haar afstudeeropdracht over het immuunsysteem van de huid. Uiteindelijk  promoveert Nana op “het immuunsysteem”.

Als haar duidelijk wordt hoe belangrijk het afweermechanisme van de huid is en hoe compleet dit systeem is aangelegd,  begeeft ook Nana zich weer op het pad van haar “voormoederen” . Zij weet als geen ander hoe belangrijke huidfuncties worden verstoord door o.a. verkeerd cosmetica gebruik.

Nana staat in hoog aanzien bij  wetenschappers, dermatologen en cosmeticaproducenten  en tegenwoordig bekleedt Nana een aantal (bestuurlijke) functies, waaronder het voorzitterschap van de Vereniging van Innovatieve Dermatologie in Duitsland.

Mimi’s dochter Frederique (Rike)

…….wordt ook cosmetisch grootgebracht, het kan niet anders. Maar ook zij kiest een andere studierichting: medicijnen aan de universiteit in Wenen. Als afgestudeerd arts specialiseert zij zich in de natuurgeneeskunde. Zij heeft veel ervaring opgedaan in huidklinieken in Zwitserland. Nu staat Rike het familiebedrijf terzijde met haar medische kennis en ervaring.

Mimi’s zoon Dominique

……..studeert Duitse taal en letterkunde. Hij is verantwoordelijk voor PR en marketing. Ook verzorgt hij als vertegenwoordiger een rayon. In Tübingen organiseert hij seminars. Samen met Nana bedenkt hij de kerstzeep.